Spring til indholdet

Ordensregler i

 • Området er alene for gående og kørestolsbrugere
 • Mad og drikkevarer må ikke medbringes
 • Færdsel må alene ske på de anlagte stier
 • Din hund er velkommen udendørs, når den er i kort snor og under kontrol og husk at samle op efter den
 • Salg af varer, uddeling af flyers, fotografering til kommercielt brug eller anden forretningsmæssig aktivitet må ikke finde sted uden tilladelse fra VARDE GARTEN A/S
 • Der må ikke klatres i træer, buske eller på bygninger
 • Der må ikke flyves med drone
 • Der må ikke grilles eller laves bål
 • Der må ikke spilles musik eller udvises støjende adfærd
 • Der må ikke plukkes, afskæres eller brækkes blomster og grene
 • Der må ikke parkeres eller henstilles cykler i området
 • Der må ikke spilles boldspil eller kælkes i området
 • Der må ikke køres på rulleskøjter, skateboard, cykel, løbehjul, selvbalancerende køretøjer eller motoriserede køretøjer af enhver art
  Salg af varer, uddeling af flyers, kommerciel fotografering eller anden forretningsmæssig aktivitet må ikke finde sted uden tilladels
 • Vis hensyn til andre
 • Du skal rette dig efter opsynets anvisninger
 • Hjælp os med at holde haven ren – smid affald i affaldsspandene
 • Området er tyverisikret herunder kameraovervåget dag og nat.
 • Genstande er tyverisikret med GPS og DNA spray