Spring til indholdet

Ordensregler i

 • Området er alene for gående og kørestolsbrugere
 • Mad og drikkevarer må ikke medbringes
 • Færdsel må alene ske på de anlagte stier
 • Din hund er velkommen udendørs, når den er i kort snor og under kontrol og husk at samle op efter den
 • Salg af varer, uddeling af flyers, fotografering til kommercielt brug eller anden forretningsmæssig aktivitet må ikke finde sted uden tilladelse fra VARDE GARTEN A/S
 • Der må ikke klatres i træer, buske eller på bygninger
 • Der må ikke flyves med drone
 • Der må ikke grilles eller laves bål
 • Der må ikke spilles musik eller udvises støjende adfærd
 • Der må ikke plukkes, afskæres eller brækkes blomster og grene
 • Der må ikke parkeres eller henstilles cykler i området
 • Der må ikke spilles boldspil eller kælkes i området
 • Der må ikke køres på rulleskøjter, skateboard, cykel, løbehjul, selvbalancerende køretøjer eller motoriserede køretøjer af enhver art
  Vis hensyn til andre
 • Du skal rette dig efter opsynets anvisninger
 • Hjælp os med at holde haven ren – smid affald i affaldsspandene
 • Området er tyverisikret herunder kameraovervåget dag og nat.
 • Genstande er tyverisikret med GPS og DNA spray